Átváltás: Bit, Byte, Kilobit, Kilobyte, Megabit, Megabyte, Gigabit, Gigabyte, Terabyte, Pentabyte, Exabyte, b, B, KBit, KB, MBit, MB, GBit, GB, TB, PB, EB

Ha nem megy fejben, használj minket! | Ha a tények nem igazolják az elméletet, változtasd meg - a tényeket. (Albert Einstein)

A számológép:

Írd be a számot:
Miről:   Mire:
 Bit  Bit
 Bytes  Bytes
 Kilobit (KBit)  Kilobit (KBit)
 Kilobyte (KB)  Kilobyte (KB)
 Megabit (MBit)  Megabit (MBit)
 Megabyte (MB)  Megabyte (MB)
 Gigabit (GBit)  Gigabit (GBit)
 Gigabyte (GB)  Gigabyte (GB)
 Terabyte (TB)  Terabyte (TB)
Mi az eredmény?
[Mi az eredmény?]
Eredmény:  

Váltószámok:

Megnevezés Rövidítés Tehát
Bit b 1 Bit = 1 Bit
Byte B 1 B = 8 Bit
Kilobit KBit 1 KBit = 1024 Bit
Kilobyte KB 1 KB = 1024 B
Megabit MBit 1 MBit = 1024 KBit
Megabyte MB 1 MB = 1024 KB
Gigabit GBit 1 GBit = 1024 MBit
Gigabyte GB 1 GB = 1024 MB
Terabyte TB 1 TB = 1024 GB
Petabyte PB 1 PB = 1024 TB

Exabyte

EB

1

EB

=

1024 PB

Mekkora az a Exabyte?

Ha lenne 1EB kapacítású merevelemez, akkor 233 422 135 db DVD film, vagy 4 294 967 296 db MP3 formátumú zene férne rá.

 

Egy kis tudás:

A bit az információ, de ugyanakkor az információt hordozó közlemény hosszának is egyik alapegysége. Jele: b (kis B betű). Lehetséges értékei: 0 (hamis), vagy 1 (igaz). Az elnevezéssel a számítógépek, a távközlés, az informatika tudományaiban találkozhatunk; a digitális technika legkisebb egysége. A név a binary digit (bináris számjegy) kifejezésből származik.

A byte (vagy bájt) általánosan használt tárolókapacitás-mértékegység elsősorban a számítógépek terén, de adattípus-elnevezés is. Jele B (nagy B betű).

A byte-ot mint adatmennyiséget vagy tárolókapacitást mérő egységet először 1956-ban fogalmazták meg. Werner Buchholz alkalmazta először, az IBM Stretch számítógép korai tervezési szakaszában; akkor „1 és 6 bit közötti méretű adategység” értelmében határozta meg (az akkori be- és kimeneti eszközök tipikusan 6 bites darabokban küldték/fogadták az adatot). A 8 bites byte-ra az év végén tértek át; ez a méret később átszivárgott a cég – valamivel közismertebb – System/360 számítógépébe is.

A gigabyte (SI prefixum giga-+byte) a számítástechnikában 1 000 000 000 azaz egymilliárd byte-nak megfelelő információmennyiség. Általános rövidítése GB (nem keverendő a Gb-vel, ami a gigabit jele).

A bps az angol „bit per second” rövidítése, jelentése bit/s, azaz a másodpercenként átvitt bitek száma. Az adatátviteli sebesség, az adatátviteli teljesítmény és a csatornakapacitás egysége, amely megadja, hogy adott feltételek mellett egy csatornán másodpercenként hány bit információ kerül átvitelre, illetve vihető át; 1 kbit/mp=1000 bit/mp, 1 Mbit/mp=1 000 000 bit/mp

Az adatok mennyiségének meghatározásakor a bit előtt használhatunk SI-prefixumokat, például kilo-, mega- stb. A bájt előtagjaként használt SI előtagokat viszont a szakma leggyakrabban nem 1000-nek ileltve 1 000 000-nak, hanem 1024-nek 1 048 576-nak értelmezi. Lásd még: Byte, Bináris prefixumok.

1 024 bit/s = 1 kbit/s (egy kilobit vagy ezerhuszonnégy bit másodpercenként)
1 048 576 bit/s = 1 Mbit/s (egy megabit vagy ~egymillió bit másodpercenként)
1 073 741 824 bit/s = 1 Gbit/s (egy gigabit vagy ~egymilliárd bit másodpercenként)

A kettes vagy bináris számrendszer két számjegy, a 0 és az 1 segítségével ábrázolja a számokat. Mivel digitális áramkörökben a számrendszerek közül a kettest a legegyszerűbb megvalósítani, a modern számítógépekben és gyakorlatilag bármely olyan elektronikus eszközben, amely valamilyen számításokat végez, szinte kivétel nélkül ezt használják.

A kettes számrendszer pontos leírását először Gottfried Leibniz adta meg a 17. században, Explication de l'Arithmétique Binaire című könyvében.

A merevlemez (angolul hard disk drive, rövidítése HDD) egy számítástechnikai adattároló berendezés. Az adatokat bináris számrendszerben, mágnesezhető réteggel bevont, forgó lemezeken tárolja.

Köszönet, egy megszűnt német oldalnak és a WikiPédiának - 2006- - BitMatek.hu - info@bitmatek.hu Virtuális szerver: www.nlgsys.net